Kaffe

Vårt kaffe kommer alltid att vara specialkaffe.

Vad är då specialkaffe?
Specialkaffe är helt enkelt kaffe av extremt hög kvalitet. Godare kaffe helt enkelt.

Allt kaffe poängbedöms innan det kommer ut på marknaden och om kaffet får 80 poäng eller mer på en 100-gradig skala får det kallas specialkaffe. Det är bara 5-10 % av allt kaffe i världen som får så bra poäng så det får kallas specialkaffe.

Här finns en bra definition av specialkaffe.

coffeepyramidDenna bild visar hur liten del av världsproduktionen som blir specialkaffe.